Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesDziałalność charytatywna, darowizny
{$lib.pdffile.title}Do druku

Działalność charytatywna, darowizny

Darowizny będą realizowane w obszarach:

 

Sport – imprezy drużynowe, memoriały sportowe, zawody, drużyny, sportowcy,

Kultura i sztuka – teatry, filharmonie, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale,

                                   twórcy, artyści, projekty historyczne,

Edukacja i oświata – uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, towarzystwa, kluby,

Nauka – badania naukowe, konferencje, sympozja, publikacje,

Ekologia – ochrona przyrody i środowiska naturalnego,

Ochrona zdrowia – szpitale, przychodnie, hospicja, akcje związane z badaniami

      profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia,

Sfera społeczna – lokalne inicjatywy niwelujące bariery społeczne, domy dziecka,

domy opieki społecznej, domy seniora

 

Wniosek o darowiznę - do pobrania. Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól.

Wypełniony wniosek wraz z pismem przewodnim, pieczątkami oraz podpisami

zainteresowanych stron prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki osobiście bądź

listownie.