Biuletyn Informacji Publicznej WZK Victoria
WZK Victoria

Status prawny

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” Spółka Akcyjna powstały w 1999 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”. Komercjalizacja dokonana została przez Ministra Skarbu Państwa – akt notarialny z dnia 10.05.1999 r. rep. A nr 8131/99.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 152 265 zł i obejmuje 430 453 akcje o wartości nominalnej 5,00 zł/szt.
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS – 0000056561.


Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Bartłomiej Podolski Utworzony: 2013-03-20 13:43:54
Licznik odwiedzin: 19380 Ostatnia zmiana: 2018-02-28 11:50:03

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 4 z 4 wszystkich, od 1 do 4

Czas Zmiana Osoba
2018-02-28 11:50:03 Kategoria "Status prawny" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 11:49:39 Kategoria "Status prawny" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2016-04-08 10:15:11 Kategoria "Status prawny" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2013-03-20 13:43:54 Kategoria "Status prawny" została utworzona. Bartłomiej Podolski