Biuletyn Informacji Publicznej WZK Victoria
WZK Victoria

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • wytwarzanie produktów koksowania węgla,
 • przetwarzanie produktów koksowania węgla,
 • produkcja brykietów i paliw stąłych z węgla kamiennego,
 • towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
 • sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 • wynajem środków transportu lądowego,
 • wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
 • doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem,
 • badanie rynku i opinii publicznej,
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • dystrybucja energii elektrycznej,
 • wytwarzanie paliw gazowych,
 • dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) i prężonego powietrza,
 • dystrybucja ciepła (pary wodnej i goracej wody) i sprężonego powietrza
 • pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Szczegółowy przedmiot działalności wyszczególniony jest w Statucie Spółki. 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. norm ISO 9001: 2015, 14001: 2015 oraz PN-N-18001:2004.

Zintegrowany System Zarządzania Spółki obejmuje:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO:9001 (pierwsza certyfikacja 1997 r.);
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 (pierwsza certyfikacja 2012 r.);
 • System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N-18001 (pierwsza certyfikacja 2012 r.).

Zintegrowana Polityka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie:

 • spełnienia oczekiwań jakościowych swoich klientów,
 • budowy skutecznego systemu zarządzania środowiskiem,
 • wspomagania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie Spółki.

Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania oparty jest na koncepcji ciągłego doskonalenia czyli planowaniu, wdrażaniu działań i sprawdzaniu ich skuteczności, analizowaniu przyczyn powstania niezgodności oraz ich usuwaniu.

Istotą działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest prewencja, czyli rozwiązywanie problemu u jego źródła ze szczególnym naciskiem na jakość wyprodukowanych produktów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powiązane dokumenty:

Certyfikaty ISO
Utworzony: 2018-02-28 12:24:02 Ostatnia zmiana: 2018-02-28 12:24:02

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Bartłomiej Podolski Utworzony: 2013-03-20 13:46:43
Licznik odwiedzin: 17704 Ostatnia zmiana: 2019-05-13 07:56:56

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 8 z 8 wszystkich, od 1 do 8

Czas Zmiana Osoba
2019-05-13 07:56:56 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 12:21:49 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 12:19:02 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-27 12:11:54 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-27 12:11:21 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-27 12:08:11 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2013-03-20 13:47:24 Kategoria "Przedmiot działalności" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2013-03-20 13:46:43 Kategoria "Przedmiot działalności" została utworzona. Bartłomiej Podolski