Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Kontakt
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Kontakt

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

DZIAŁ HANDLU

e-mail: handel@remove-this.wzkvictoria.pl

KONTO BANKOWE

PKO BP SA w PLN: 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450 
PKO BP SA w EURO : 62 1020 5095 0000 5602 0155 1423

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy 2 152 265  PLN,
kapitał zakładowy wpłacony 2 152 265  PLN

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Prezes Zarządu Wojciech Maj 600
Członek Zarządu ds. Finansowych Mariusz Fedko 600
Członek Zarządu ds. Operacyjnych Wojciech Małolepszy 600
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Kierownik Biura Zarządu Piotr Kargol 618
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Jolanta Miklaszewska 632
Kierownik Działu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Mariola Bernat 633
Kierownik Działu BHP Robert Kowalski 613
Kierownik Działu Ochrony i Administracji Zdzisław Maciulewicz 637
Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Irena Lis 606
Kierownik Działu Kontrolingu Joanna Frondziak-Kowalska 628
Kierownik Działu Informatyki Andrzej Strzemecki 645
Główny Specjalista ds. Prawnych Małgorzata Chodkiewicz-Bednarz 656
Specjalista ds. Komunikacji Artur Kaczmarek 626
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Dyrektor Biura Produkcji Waldemar Wal 700
Kierownik Oddziału Węglowni Rajmund Balcerek 710
Kierownik Oddziału Piecosortowni Zbigniew Zięba 720
Kierownik Oddziału Węglopochodnych Łukasz Lech 730
Kierownik Działu Technicznej Eksploatacji Koksowni Maciej Piątek 700
     
Kierownik Działu Energetycznego Joanna Osuchowska 621
Kierownik Działu Jakości i Technologii Produkcji Henryk Błądek 785
Zakładowa Służba Ratownicza Krzysztof Jagodziński 640
     
Główna Księgowa Katarzyna Misztal 650
Kierownik Działu Finansów i Rachunkowości Marzena Ubczyńska 651
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Kierownik Działu Handlu Tomasz Parcz 671
Główny Specjalista ds. Rozwoju Rynku Rafał Brzeziński 680
Kierownik Spedycji Wiesława Tabor 670