Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Certyfikaty

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. norm ISO 9001: 2015, 14001: 2015 oraz PN-N-18001:2004.

Zintegrowana Polityka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie:

  • spełnienia oczekiwań jakościowych swoich klientów,
  • budowy skutecznego systemu zarządzania środowiskiem,
  • wspomagania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie Spółki.

Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania oparty jest na koncepcji ciągłego doskonalenia czyli planowaniu, wdrażaniu działań i sprawdzaniu ich skuteczności, analizowaniu przyczyn powstania niezgodności oraz ich usuwaniu.

Istotą działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest prewencja, czyli rozwiązywanie problemu u jego źródła ze szczególnym naciskiem na jakość wyprodukowanych produktów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.