Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Historia

Przemysł koksowniczy na ziemi wałbrzyskiej pojawił się w XVIII wieku. Pierwsze próby koksowania datowane są na 1776 r. W 1798 r. pracowały w Wałbrzychu 4 koksownie przykopalniane a ich roczna produkcja koksu osiągała w tym czasie ok. 4,5 tysiąca ton. W 1900 r. w Wałbrzychu pracowało 948 komór piecowych, których wydajność wynosiła 540 tys. ton koksu rocznie.

Do roku 1961 cztery wałbrzyskie koksownie („VICTORIA”, „Bolesław Chrobry”, „Biały Kamień” i „Mieszko”) były samodzielnymi przedsiębiorstwami. W lipcu 1961 r. połączono je tworząc przedsiębiorstwo Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”. W maju 1999 roku Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” zostały przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa- Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. W styczniu 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmieniło jej nazwę na Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

Koksownia Victoria należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w kraju. Zakład posiada 5 baterii koksowniczych typu Vi-75, a w grudniu 2017 r. uruchomiona została najnowocześniejsza w Europie 6 bateria. "Victoria" jest znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego specjalnego- KĘSY 1 S o granulacji +100 mm. Od marca 2018 produkcja łączna w skali roku wyniesie ok. 600 tys. ton.