Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

O firmie

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego oraz dominującym w kraju producentem koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100 mm.

Spółka jest przedsiębiorstwem branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla regionu, dzięki któremu powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali nie tylko regionu ale i Europy.

Udział WZK „Victoria” S.A. w produkcji koksu w Polsce wynosi 5 % oraz stanowi 4% krajowego eksportu koksu ogółem. Rocznie produkuje ponad 500 tys. ton koksu, z czego ponad 400 tys. ton koksu odlewniczego specjalnego. Pozycję rynkową Victorii określają najwięksi europejscy liderzy z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i producenci materiałów izolacyjnych.

W WZK „Victoria” S.A. wdrożone zostały zintegrowane systemy zarządzania, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego jest jednym z celów Victorii. Odpowiedzialne działanie oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Spółki.