Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Oferty pracy

Lider Jakości

Specjalista ds. Finansów

 

INFORMACJA dot. danych osobowych

1.           Administratorem Twoich danych osobowych są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

2.           Możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@remove-this.wzkvictoria.pl, pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9 lub telefonicznie 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 14:45.

3.           Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyrazisz zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również podczas przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Administratora. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

4.           Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy ustawy kodeks pracy lub ewentualnych ustaw szczegółowych oraz wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

5.           Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane
z rekrutacją, pomioty świadczące usługi informatyczne.

6.           Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.           Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w procesach rekrutacji w przyszłości, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa.

8.     W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  W celu cofnięcia zgody należy wysłać oświadczenie na adres e-mail iod@wzkvictoria.pl lub pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych ul. Karkonoska 9.

9.        Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

10.        Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.        Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

12.        Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora.

13.      Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

14.       Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych niżej wymienionych klauzul:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.


Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacji przez okres 1 roku. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę mojej kandydatury dla prowadzonej obecnie rekrutacji”.