Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
FIRMASystemy zarządzania
{$lib.pdffile.title}Do druku

Systemy zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem + BHP

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” Spółka Akcyjna funkcjonuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w zakresie produkcji i sprzedaży koksu i produktów węglopochodnych. Zintegrowany System Zarządzania Spółki obejmuje:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO:9001 (pierwsza certyfikacja 1997 r.);
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 (pierwsza certyfikacja 2012 r.);
 • System Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001 (pierwsza certyfikacja 2012 r.).

  Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Spółki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania stanowi element zarządzania WZK „VICTORIA” S.A. w zakresie spełniania oczekiwań jakościowych klientów, ochrony środowiska naturalnego stanowiącego powszechne dobro oraz działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Spółki, a także osób trzecich znajdujących się na terenie Spółki.

  Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w Spółce jest podstawowym narzędziem w osiąganiu ustanowionych celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla potwierdzenia przyjętych celów realizujemy następujące działania:

 • utrzymujemy współpracę i wymianę informacji z klientami dla rozpoznania wymagań i ustalenia stopnia zadowolenia,
 • wykorzystujemy tylko surowce dostarczane przez sprawdzonych i zatwierdzonych dostawców,
 • utrzymujemy w pełnej gotowości sprzęt i urządzenia technologiczne, wdrażając do procesu produkcyjnego nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • prowadzimy ciągłe i wszechstronne szkolenie pracowników podnosząc ich kwalifikacje w zakresie realizacji oczekiwań odbiorców naszych wyrobów, podnosząc ich świadomość ekologiczną oraz świadomość z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • konsekwentnie ograniczamy wpływ procesu technologicznego na środowisko naturalne,
 • realizujemy działania ukierunkowane na zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym przy zaangażowaniu wszystkich pracowników Spółki.
 • prowadzimy pomiary procesów i analizę uzyskanych danych wyznaczając kierunki doskonalenia.

Realizacja tych elementów prowadzona jest w oparciu o działania zgodne z wymogami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska i bhp.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania