Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Kontakt
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Kontakt

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

KONTO BANKOWE

PKO BP SA w PLN: 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450 
PKO BP SA w EURO : 62 1020 5095 0000 5602 0155 1423

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy 2 152 265  PLN,
kapitał zakładowy wpłacony 2 152 265  PLN

Zarząd

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Prezes Zarządu Katarzyna Dawidczyk 600
Członek Zarządu ds. Handlowych Michał Bednarek 600
Członek Zarządu ds. Finansowych dr Patrycja Wolska 600
Członek Zarządu ds. Produkcji Stanisław Stępak 600
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Kierownik Biura Zarządu Piotr Kargol 618
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Jolanta Miklaszewska 632
Kierownik Działu BHP Robert Kowalski 613
Kierownik Działu Ochrony i Administracji Zdzisław Maciulewicz 637
Kierownik Działu Kontroli Jakości Henryk Błądek 785
Specjalista ds. Administracyjnych Anna Pancerz 608
Specjalista ds. Komunikacji Artur Kaczmarek 626
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji Zygmunt Bury 700
Dyrektor Biura Produkcji Waldemar Wal 700
Dyrektor Biura Energetyki Zbigniew Kochański 611
Kierownik Oddziału Piecosortowni Zbigniew Zięba 720
Kierownik Oddziału Węglowni Rajmund Balcerek 710
Kierownik Oddziału Węglopochodnych Rafał Dąbek 730
Kierownik Działu Ochrony Środowiska i ZSZ Irena Lis 606
Główny Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Anna Breier 614
Zakładowa Służba Ratownicza Krzysztof Jagodziński 640
Główny Specjalista ds. Technologii Produkcji i Jakości Wioletta Polak - Bodziony 615
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Główny Księgowy Bogusława Dziadosz 650
Dyrektor Działu Handlu Włodzimierz Walewski 671
Kierownik Działu Finansów i Rachunkowości Aneta Bielak 651
Kierownik Działu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Mariola Bernat 633
Kierownik Działu Controllingu Joanna Frondziak 628
Kierownik Działu Spedycji Wiesława Tabor 670