Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Kontakt
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Kontakt

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

DZIAŁ HANDLU

e-mail: handel@remove-this.wzkvictoria.pl

KONTO BANKOWE

PKO BP SA w PLN: 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450 
PKO BP SA w EURO : 62 1020 5095 0000 5602 0155 1423

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy 2 152 265  PLN,
kapitał zakładowy wpłacony 2 152 265  PLN

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Prezes Zarządu Michał Szukała 600
Członek Zarządu Jarosław Kossowski 600
Członek Zarządu Wojciech Maj 600
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Kierownik Biura Zarządu Piotr Kargol 618
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Jolanta Miklaszewska 632
Kierownik Działu BHP Robert Kowalski 613
Kierownik Działu Ochrony i Administracji Zdzisław Maciulewicz 637
Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Zintegrowanego Systemu Zarządzania Irena Lis 606
Dyrektor Biura ds. Technicznych i Rozwoju Zygmunt Bury 700
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Rozwoju, Kierownik Działu Mechanicznego i Remontów Maciej Piątek 624
Kierownik Działu Informatyki Andrzej Strzemecki 645
Kierownik Działu ds. Energetycznych Joanna Osuchowska 621
Kierownik Działu Budowlanego i Inwestycji Sławomir Czaicki 789
Główny Specjalista ds. Prawnych Małgorzata Chodkiewicz-Bednarz 656
Specjalista ds. Administracyjnych Anna Pancerz 608
Specjalista ds. Komunikacji Artur Kaczmarek 626
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Dyrektor Biura Produkcji Waldemar Wal 700
Kierownik Oddziału Węglowni Rajmund Balcerek 710
Kierownik Oddziału Piecosortowni Zbigniew Zięba 720
Kierownik Oddziału Węglopochodnych Łukasz Lech 730
     
Kierownik Działu Jakości i Technologii Produkcji Henryk Błądek 785
Zakładowa Służba Ratownicza Krzysztof Jagodziński 640
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Kierownik Działu Handlu Tomasz Parcz 671
Kierownik ds. Rozwoju Rynku Krzysztof Barwicki 601-443-501
Główny Specjalista ds. Rozwoju Rynku Rafał Brzeziński 680
Kierownik Spedycji Wiesława Tabor 670
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon:
0048 74 888 0 600
wewnętrzny
Główna Księgowa Katarzyna Misztal 650
Kierownik Działu Finansów i Rachunkowości Marzena Ubczyńska 651
Kierownik Działu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Mariola Bernat 633
Kierownik Działu Controllingu Joanna Frondziak-Kowalska 628