Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Logistyka
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
LogistykaZasady załadunkowe
{$lib.pdffile.title}Do druku

Zasady załadunkowe

 

Przepisy obowiązujące kierującego pojazdem na terenie WZK Victoria, odbierającego koks:

1. Wjazd na torowisko pod załadunek koksu jest kierowany przez pracownika koksowni, brygadzistę (w niebieskim hełmie)
2. Zabrania się zatrzymywania pojazdu:
• na torowiskach kolejowych i przesuwnicy wagonowej
• na drodze dojazdowej (wzniesieniu)
3. Zabrania się kierującemu pojazdem i pasażerom oddalania się od pojazdu i przebywania na torowiskach kolejowych przesuwnicy wagonowej oraz obiektach koksowni.
4. Dopuszczalna wysokość pojazdu z ładunkiem 4.0 metra.
Nieprzestrzeganie w/w przepisów spowoduje wydalenie pojazdu z zakładu i wydanie zakazu wjazdu na teren Koksowni

Proszę zwrócić uwagę na stan naczepy podstawianej na załadunek, w szczególności:
- czystość naczepy (bez piachu, gliny, kamieni)
- suchość naczepy (bez zalegającej/stojącej wody)
- szczelność plandeki (całość plandeki bez rozdarć/przetarć, które mogą mieć wpływ na przedostanie się opadów atmosferycznych do towaru)
- wyposażenie kierowcy w taśmę naprawczą do interwencyjnego „załatania” plandeki.