Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Media
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Oferty

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji

zaprasza do składania ofert na zakup zapasów wyrobów gotowych oraz rur wsadowych. Szczegółowe zestawienie rur oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszej oferty i jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.wrsilesia.pl, w zakładce sprzedaż rur.

Proponowane do zbycia zapasy można oglądać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

Numer telefonu kom. do kontaktu: 608 357 301

Załadunek zakupionego materiału leży po stronie kupującego,

Oferta powinna zawierać:

1)   łączną cenę za wszystkie oferowane zapasy (wyroby gotowe i rury wsadowe) lub

2)   łączną cenę za wyroby gotowe lub

3)   łączną cenę za rury wsadowe lub

4)   cenę proponowaną za wskazany asortyment rur.

Koszt załadunku i transportu leży po stronie kupującego. Płatność przed odbiorem.

Termin związania ofertą wynosi 5 dni roboczych.

Oferty zakupu wraz z proponowaną ceną prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wrsilesia.pl lub na adres korespondencyjny:

Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji ul. Stalmacha 8, 41-100 Siemianowice Śląskie. Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 15:00.

WRS S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny,