Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. norm ISO 9001: 2015, 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018.

Zintegrowana Polityka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria" S.A. stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie:

  • spełnienia oczekiwań jakościowych swoich klientów,
  • budowy skutecznego systemu zarządzania środowiskiem,
  • wspomagania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie Spółki.

Model Zintegrowanego Systemu Zarządzania oparty jest na koncepcji ciągłego doskonalenia czyli planowaniu, wdrażaniu działań i sprawdzaniu ich skuteczności, analizowaniu przyczyn powstania niezgodności oraz ich usuwaniu.

Istotą działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest prewencja, czyli rozwiązywanie problemu u jego źródła ze szczególnym naciskiem na jakość wyprodukowanych produktów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

TUV

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - DOSTARCZAMY

Dostarczamy produkty najwyższej jakości spełniając największe wymagania jakościowe naszych Klientów oraz przepisy prawa.

Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 - USPRAWNIAMY

Doskonalimy, monitorujemy i ciągle usprawniamy efekty działalności środowiskowej. Jesteśmy przygotowani do reagowania na wyzwania przyszłości.

System zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 - ZAPOBIEGAMY

Posiadamy sformułowaną politykę i określone cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i skutecznie je realizujemy. Zapobiegamy wypadkom, ograniczamy koszty z nimi związane, podnosimy komfort pracy i morale naszych pracowników.