Marcin Siarkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Klaudia Budzisz

Elżbieta Kruk

Robert Łapuszek

Wiesław Bąkowski 

Maciej Piątek

Joanna Witkowska-Mosz

Michał Szukała 

Tomasz Kucharczyk