Marcin Siarkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiesław Bąkowski 

Maciej Piątek

Krystian Jan Mieszkała

Andrzej Łebek