Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. 58,3574%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 34,4839%
Skarb Państwa 2,64%
Pozostali akcjonariusze 4,52%.
    100,0000%