Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem + BHP

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” Spółka Akcyjna funkcjonuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w zakresie produkcji i sprzedaży koksu i produktów węglopochodnych. Zintegrowany System Zarządzania Spółki obejmuje:

Realizacja tych elementów prowadzona jest w oparciu o działania zgodne z wymogami prawa oraz innymi wymaganiami i zasadami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska i bhp.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania