Jarosław Kossowski
Prezes Zarządu

Małgorzata Zydek
Członek Zarządu ds. Produkcji

Michał Bednarek
Członek Zarządu ds. Handlowych

dr Patrycja Wolska
Członek Zarządu ds. Finansowych