Małgorzata Zydek

p.o. Prezes Zarządu,
Członek Zarządu ds. Produkcji

 

Michał Bednarek
Członek Zarządu ds. Handlowych

dr Patrycja Wolska
Członek Zarządu ds. Finansowych