Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy 2 152 265  PLN,
kapitał zakładowy wpłacony 2 152 265  PLN

 

 

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: 
zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

 

DZIAŁ HANDLU

Telefon: +48/ 74 888 06 71, +48/ 74 888 06 80

e-mail: handel@remove-this.wzkvictoria.pl

 

KONTA BANKOWE

PKO BP SA w PLN: 95 1020 5095 0000 5002 0151 1450 
PKO BP SA w EURO : 62 1020 5095 0000 5602 0155 1423