Historia WZK "Victoria" S.A. oraz najnowocześniejsza w Polsce 6 bateria koksownicza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

WZK "Victoria" S.A. - klasy patronackie w klastrze edukacyjnym "INVEST in EDU"