Zarząd przykłada ogromną wagę do rozwoju pracowników, w myśl hasła, że pomyślność firmy zależy w dużej mierze od zespołu ludzi wspólnie budujących jej wartość. Inwestuje w zasoby ludzkie pozwalając urzeczywistniać indywidualne aspiracje pracowników.

Victoria S.A. jest cenionym pracodawcą w regionie. Spółka i firmy ściśle z nią związane odgrywają dużą rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla większej części społeczeństwa regionu. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego.

Podstawowymi celami realizowanej polityki kadrowej jest: