Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesInwestycje w kapitał ludzki
{$lib.pdffile.title}Do druku

Inwestycje w kapitał ludzki

Zarząd przykłada ogromną wagę do rozwoju pracowników, w myśl hasła, że pomyślność firmy zależy w dużej mierze od zespołu ludzi wspólnie budujących jej wartość. Inwestuje w zasoby ludzkie pozwalając urzeczywistniać indywidualne aspiracje pracowników.

Victoria S.A. jest cenionym pracodawcą w regionie. Spółka i firmy ściśle z nią związane odgrywają dużą rolę czynnika stabilizacji i bezpieczeństwa socjalnego dla większej części społeczeństwa regionu. Naszym pracownikom staramy się zapewnić optymalne warunki rozwoju zawodowego i osobistego.

Podstawowymi celami realizowanej polityki kadrowej jest:

  • zapewnienie Spółce odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów;
  • efektywne i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich;
  • dbałość o rozwój zawodowy kadry poprzez system karier, kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • wzmacnianie bezpieczeństwa i ochrony pracy zatrudnionych;
  • ciągłe podwyższanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałość o zdrowie pracowników, zapewnienie właściwego poziomu ochrony przed zagrożeniami oraz zapewnienie wysokiego poziomu technicznego;
  • gwarancja świadczeń m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe badania lekarskie oraz kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapomogi bezzwrotne, paczki okolicznościowe dla dzieci pracowników, itp.