Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesKlaster Edukacyjny "Invest in Edu"
{$lib.pdffile.title}Do druku

Klaster Edukacyjny "Invest in Edu"

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” utworzyły cztery klasy patronackie kształcące w zawodach technik mechanik, mechatronik, elektryk oraz technik technologii chemicznej. Klasy działać będą w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” powołanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W uroczystości podpisania umów uczestniczyła Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, przedstawiciele gminy Wałbrzych oraz Starostwa Powiatowego.

- Pracodawcy wiedzą, że bez szkolnictwa zawodowego i technicznego nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniej przyszłości. Chcą zatem wspierać szkoły zarówno logistycznie i organizacyjnie, jak i finansowo. Jest to najefektywniejszy sposób kształcenia specjalistów – podkreślała szefowa resortu edukacji. - Szkoła branżowa i techniczna powinna stać się szkołą pierwszego wyboru, a naszą rolą – rolą dorosłych, jest przekonanie młodzieży do takiego myślenia – mówiła Minister.  

Klasy patronackie powstaną w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu (technik mechatronik i technik mechanik), Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” (technik elektronik) oraz Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie ze Szczawna Zdroju (technik technologii chemicznej). W ramach współpracy w WZK „Victoria” odbywać będą się wizyty zawodoznawcze. Pracodawca organizować będzie praktyki oraz dodatkowe szkolenia dla uczniów, a także doposaży szkolne pracownie. Młodzież z najlepszymi wynikami może także liczyć na atrakcyjne stypendia. 

- Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Pracują u nas całe rodziny – mówi Katarzyna Dawidczyk, prezes zakładów koksowniczych. - Problemem zaczyna być jednak luka pokoleniowa. Średnia wieku w naszych zakładach wynosi 38 lat. Na rynku nie ma potrzebnych nam specjalistów, dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpienie do klastra oraz poszukanie wspólnie szkół, które będą kształcić w potrzebnych nam zawodach – tłumaczy.

Warto zaznaczyć, że dotychczas, w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST IN EDU” powstało jedenaście klas patronackich. Jego głównym celem jest monitorowanie i prognozowanie zapotrzebowania na konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, promowanie szkolnictwa technicznego i branżowego oraz kojarzenie szkół z pracodawcami.

- Jesteśmy otwarci na tego rodzaju inicjatywy, gdyż zależy nam na coraz lepszej współpracy między szkołami a przedsiębiorcami. To warunek niezbędny, aby nasz kraj dynamicznie się rozwijał – podkreślał Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy. - Jestem przekonany, że nasza młodzież stanowi gwarancję, aby Polska znalazła się w czołówce krajów przemysłowych – dodał.

Klaster prowadzony przez WSSE zrzesza obecnie ponad 100 podmiotów: przedsiębiorców, szkoły ponadgimnazjalne kształcące zawodowo i  uczelnie wyższe, instytucje wspierające i  okołobiznesowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Klaster działa pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.