Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Zarząd

Małgorzata Zydek

p.o. Prezes Zarządu,
Członek Zarządu ds. Produkcji

 

Michał Bednarek
Członek Zarządu ds. Handlowych

dr Patrycja Wolska
Członek Zarządu ds. Finansowych