Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Media
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

25 lat HDK DAR

28-05-2015

25-lecie działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A.

Przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. działa Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR” , które popularyzuje idee honorowego oddawania krwi w miejscu pracy. Kampania społeczna realizowana przez Klub jest skierowana do szerokiej grupy społecznej - honorowych dawców krwi, potencjalnych dawców oraz wszystkich osób, którym bliskie sercu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w Polsce. Celem ich kampanii społecznej jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie znaczenia systematycznego oddawania krwi. Grupą docelową kampanii są osoby, które mogą oddawać krew tj. w wieku od 18 do 65 lat, oraz dzieci i młodzież, które powinny zostać wyedukowane w zakresie krwiodawstwa. Organizują cykliczne akcje pobierania krwi, dzięki którym zapewnia się odpowiednie zasoby w banku krwi.

Całej grupie społecznej Klubu Honorowych Dawców Krwi „DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. gratulujemy i serdecznie dziękujemy.